Draugen, som har 170 medlemmer, tilbyr sine medlemmer båtplass med utrigger på begge sider av båten. 
Flytekaier av god standard, klubbhus og noe bilparkering.

NB! Vinterstid vil foreningens havneanlegg til tider være innefrosset.


Draugen er tilsluttet 
Kongelig Norsk Båtforbund