Årsmøte

Ordinært årsmøte for 2018 ble avholdt i klubbhuset i Draugen, 7. februar 2019 kl 1900.

Årsmøtets innkalling fulgte i DraugenNytt 1-2019 med tilhørende agenda og innkommende saker. Møtereferat kommer i DraugenNytt 2-2019