Årsmøte

Ordinært årsmøte for 2019 ble avholdt i klubbhuset i Draugen, 13. februar 2020 kl 1900.

Årsmøtets innkalling fulgte i DraugenNytt 1-2020 med tilhørende agenda og innkommende saker.