Årsmøte

Ordinært årsmøte for 2020/2021 ble avholdt i klubbhuset i Draugen, 14. juni 2022 kl 1900.

Årsmøtets innkalling fulgte i DraugenNytt 1-2022 med tilhørende agenda og innkommende saker.