Innmeldingsskjema for Draugen

Innmeldingsskjema i Draugen MotorbÅtforening for sØknad om medlemskap, skifte av bÅt/eierforhold eller leieplass. 

FØLGENDE SKAL VEDLEGGES INNMELDINGSSØKNADEN:

  • kopi av registreringskort og betalt avgift for båten. Registrering av båt kan du gjøre på Redningsselskapets (RS+)  sider. Alternativ dokumentasjon fra annet register (sercurmark ol).
  • kopi av forsikringdokument og kvittering for betalt forsikringspremie for båten.
  • ved arv må det vedlegges bevis for slektsforhold.