Medlemskap i Draugen er et personlig medlemskap og innvilges kun til enkeltpersoner. Båteiere som eier båt i sameie kan likevel få medlemskap dersom 1 person fyller kravene til medlemskap og står som formell eier i forhold til foreningen. Sameie avtale skal fremlegges styret.

Medlemskap gir rett til plass i marinaen for 1 båt. 

Båtens største lengde må ikke overstige 9.00 meter og vekten må være under 5000 kg. Styret kan dispensere, men det skal tas hensyn til foreningens marina og anlegg i vurderingen. 

Draugen Motorbåtforening har begrenset plass til mange båter opp mot 29 fot.  Avklaringer om ønske å skifte til større båt MÅ gjøres med styret FؘR anskaffelse. Et medlem som skifter til større båt kan få avslag til større plass i havneanlegget. Styret må til enhver tid vurdere båt størrelser mot antall plasser i foreningens anlegg.