MILJøVENNLIG BåTPUSS

Tenk på miljøet når du tar vårpussen på båten. Selv om de verste miljøgiftene er fjernet fra bunnstoffet, er det fortsatt mye igjen. Dagens bunnstoff er IKKE giftfrie!

Ta vare på slipestøvet og annet farlig avfall. Legg dekkplast under båten før skraping, pussing og rengjøring.

  • Bruk miljøvennlige produkter til å behandle båten din med.
  • Bruk bunnstoff som er tilpasset hvor og hvor mye båten brukes - glatte og harde overflater reduserer begroing.
  • Godt forarbeid reduserer forbruket av bunnstoff.
  • Avfall fra skraping og pussing skal leveres mottak for farlig avfall eller på anvist sted i miljøstasjonen.
  • Støvsuger kan være et godt hjelpemiddel til å samle opp slipestøv. Bruk støvsuger som tåler fuktighet. 
  • Bruk briller, maske og arbeidshansker. Unngå innånding, hud€“ og øyekontakt.

KNBF har eller utarbeider relevant miljøinformasjon. KNBF Miljøveileder og temabaserte miljøfoldere og miljøfilmer.