Draugen Motorbåtforeningen ble stiftet i 1932 og var først lokalisert på Møhlenpris.

I 1938 ble foreningen flyttet til Store Lungegårdsvann, da havneplassen på Møhlenpris skulle brukes til kaiområde.

Draugen fikk da tildelt landplass innerst i Store Lungegårdsvann i Fløen.

Her har foreningen utviklet seg til et moderne båtanlegg for best mulig å tilfredsstille dagens krav til båtsporten.

Foreningens flytekaier er av ny og god standard. Det er gangbare utriggere på begge sider av båten som også er fendret. Kaiene har utlagt vannposter og spyleslange for vask og spyling av båt. Kaiene inspiseres jevnlig over og under vann. Men båteiere har et selvstendig ansvar for tilsyn og kontroll av egne fortøyning og flyteevne.

Foreningens landplass er avlåst. På tomten er det klubbhus.
(foreningens slipp, båthus og største del av landarealet ble overført Bybanen desember 2018). 

Klubbhuset er oppvarmet hele året. Klubbhuset har 2 toaletter. Varmt vann kan tappes for vask av båt.

Nyere bilder fra foreningen - foto: Magnus Vabø / Thor Manum

Draugen historie.pdf Draugen historie.pdf
Size : 76.464 Kb
Type : pdf