Prisoversikt 2019

For å bli nytt medlem i foreningen koster innmelding inkl kontingen kr 18.000,-, det første året.
 (Sist behandlet på årsmøte 8. februar 2019 - uendret fra årene 2016/2017/2018)

Innmelding inkl nøkkel/brikke 
Kontingent 2019 inkl kontingent til KNBF (som utgjør kr 120,- av beløpet)
Timepris for dugnadsarbeid
Nattevaktsgebyr, ikke møtt til nattevakt
Ved 2. gangs uteblivelse fra vakt, samme år
Dugnadsgebyr, ikke møtt til dugnad (3 timer)
Ved 2. gangs uteblivelse fra dugnad, samme år
Vinteropplag på sjø (medlemmer)
Nøkkel/brikke - tapt / ødelagt (retur i deler)
Gjesteplass pr. sommer sesong (kun etter søknad til styret)
Gjesteplass pr. måned (sommer)
Gjesteplass pr. uke (sommer)
Gjesteplass vinteropplag på sjø pr. måned
Nøkkeldepositum for gjesteplass  
Passivt medlem (iht vedtektene § 6) 

Kr 15.000,- 
Kr 3,000,- 
Kr 150,- 
Kr 1.250,- 
Kr 2.500,- 
Kr 1.200,- 
Kr 2.400,- 
Kr 400,- 
Kr 250- /  0,-  
Kr 5.600,- 
Kr 1.000,- 
Kr 250,- 
Kr 600,- 
Kr 1000,-  
Kr 800,-