Medlemsinformasjon 15.03.2023

Status for Draugen vs Bybane utviklingen inkludert øvrig aktivitet i Store Lungegårdsvann

Løpende dokumenter og informasjonsbrev

Skal vaske skrotet fra Store Lungegårdsvann Bergen kommune Renere havn (9.9.22)

Vil starte skrotrydding og legge ny, ren sjøbunn i Store Lungegårdsvann Bergen kommune Byrådet (27.4.22)

Bystrand og Lungegårdspark klar om tre-fire år Årstadposten (23.5.21)

Pengar til Store Lungegårdsvann Regjeringa vil bruke 23 millionar kroner på opprydding av ureina sjøbotn i Store Lungegårdsvann i Bergen NRK (12.10.21)

Plan for Store Lungegårdsvann på plass Bergen Kommune (1.9.21)

Lungegårdsparken blir Bergens lengste park, klemt inne mellom toglinjer og tett by Arkitektnytt (8.2.21)

Bergenhus gnr 166 bnr 1676 m.fl. Store Lungegårdsvann, offentlig reguleringsplan til 2. gangs behandling Bergen Kommune (24.6.20)

Mandag 12. august begynner vi arbeidet med å sprenge fjell for å kunne bygge Møllendal holdeplass og bybanesporet inn mot tunnelen under Fløen og Haukeland Bybanen utbygging (9.8.19)

Møllendalsveien er nå stengt permanent for gjennomkjøring Bybanen utbygging (2.8.19)

Medlemsinformasjon på ny parkering og forsterket vakthold (pdf) (3.7.19)

Medlemsinformasjon på tyveri og felles aktivitet med Neptun (pdf) (20.5.19)

Årstadposten byr her på noen tilbakeblikk til den gang Fløen var et idyllisk lite sentrum (17.5.19)

Bergen er først ut i Norge med Miljøkajakken. Tre kajakker er nå plassert ved ADO arena - Bergen Kommune (15.5.19)

Skulpturløype rundt Store Lungegårdsvann - Bergen Kommune (7.5.19)

Ny kunngjøring - Utvidelse av parkareal ved ytterligere utfylling i sjø. Gnr 166, bnr 1676 m.fl. - Bergen Kommune informerer (4.5.19)

Mølleneset - midlertidig lek og trening - Bergen Kommune (31.3.19)

Briste eller bære i Store Lungegårdsvann - Bergen Kommune/Renere Havn (17.12.18)

Kulturminnegrunnlag for kommunedelplan Store Lungegårdsvann - Bergen Kommune (oppdatert) (9.11.18)

Status og arbeidsplan høst 2018 (pdf) - Draugen oppslag flere steder i foreningen (3.8.18) - MRK! eventuelle utfordringer for enkelt medlemmer med angitt tidsplan, MÅ adresseres til styret umiddelbart!

STORE LUNGEGÅRDSVANN En halv million kubikk steinmasser er fylt i Store Lungegårdsvann - Bybane status juli 2018 (6.7.18)

Ett steg nærmere bystrand ved Store Lungegårdsvann - Bg kommune Bystyrevedtak (20.6.18)

Nå er Møllendal allmenning klar til bruk - Årstadposten (12.5.18)

Draugen - Høringsmerknad reguleringsplanarbeid Store Lungegårdsvann (pdf) Plan ID 65580000, jf saksnummer 201736304 (17.4.18)

Samleside hos BA - Store Lungegårdsvann (11.4.18- krever BA abo)

Fylkesmannen i Hordaland - endring av tillatelse til utfylling av masser i SL (pdf) (6.4.18)

Plan og bygningsetaten informerer - Bergen kommune starter arbeidet med en ny reguleringsplan for Store Lungegårdsvann (pdf) (28.2.18)

Havforsker bekymret for mulig gyteområde - Bymag (9.2.18)

Saksfremstilling Bg kommune - Bergenhus gnr 166 bnr 1676 m.fl. Store Lungegårdsvann
plan –ID 65580000 - områderegulering
Oppstart av offentlig planarbeid (pdf) (22.1.18)

Skriftlig spørsmål nr. 131 fra Tor A. Woldseth (FrP) vedr. nytt areal til Draugen båtforening. Komite for miljø og byutvikling (9.11.17)

Draugens tilbakemelding til Bybane utbygging vedrørende varsel om eiendomsinngrep (pdf) (5.10.17)

Testtildekkinga vart ferdigstilt på onsdag denne veka (27 sept). Vi har fått lagt ut massane, og no skal vi gjere ein del ettermålingar med kjerneprøvetaking, etc. for å sjå korleis resultatet har blitt (29.9.17). Se også info fra NRK HordalandPionerprosjekt skal fjerne gift i sjøen

Skriv mottatt fra Bybane utbygging med forhåndsvarsel om eiendomsinngrep Draugens leieareal (20.9.17)

Prosjekt renere havn - informasjon om testtildekking i Store Lungegårdsvann. Oppstarten antatt uke 37/2017 - oppdatert info vil følge pr sms til medlemmer(pdf)

Melding om vedtatt reguleringsplan Bergenhus/Årstad bydel. Bybane fra sentrum til Fyllingsdalen. Delstrekning 1, Nonneseter - Kronstad brev av 10 august 2017 med følgende Merknad 2 Bystyret ber Byrådet se på mulige løsninger for erstatning av båtplasser til medlemmer av Draugen båtforening (pdf)

TreStykker - flytende møteplass på Store Lungegårdsvann (6.8.17)

Tillatelse til tildekking av forurenset sjøbunn i Store Lungegårdsvann i Bergen kommune - Fylkesmannen brev av 5 juli 2017 (pdf)

Status brev 15. mai 2017 (pdf)

Møte i klubbhuset med Komite for miljø og byutvikling 14. mars 2017 (pdf)

Draugen – ett kulturelt og sosialt innslag i Store Lungegårdsvann 13. mars 2017 (pdf)

Draugens Innspill til planforslag Bybane, sentrum-Fyllingsdalen, Delstrekning 1, Nonneseter-Kronstad, områdereguleringsplan Plan ID 64040000, jf saksnummer 201423440 18. februar 2017 (pdf)

Bergen Kommune oppsigelse av leieforhold Draugen Motorbåtforening 14. februar 2017 (pdf) 

Bergenhus gnr 166 bnr 1676 m.fl. Store Lungegårdsvann, offentlig reguleringsplan til 2. gangs behandling Bergen Kommune (24.6.20)

Draugen har mottatt oppsigelse av vårt leieforhold med Bergen Kommune. Oppsigelsens er knyttet til vårt landareal nordre del (som utgjør ca 2700m2) med henvisning til påbegynt reguleringsplan for Bybanen delstrekning 1 sentrum – Fyllingsdalen). Videre ønsker Bybanen utbygging at arealene fraflyttes før oppsigelsestiden utløper. Dette har Draugen gitt innsigelses på og ansett som uaktuelt å avgi vårt landareal før totaliteten for vår tilstedeværelse og videre eksistens i Store Lungegårdsvann er avklart.

Bybanen (ekstern side)

Utfylling i Store Lungegårdsvann (ekstern side Bergen Kommune)

Renere havn Bergen (ekstern side Renere havn Miljødirektoratet)