Styremøter i 2021

Møtene for styret i 2021 tas løpende, basert på COVID-19, enten mandag kl. 1830 i klubbhuset eller elektronisk.
25.2 - 18.3 . 8.4 - 6.5 - 3.6

Møteplan for styret 2. halvår 2020, mandag kl 1830 i klubbhuset:
21.9