Styremøter i 2022

Møtene for styret i 2022 avholdes nå som normalt mandag kl. 1830 i klubbhuset. Dato iht egen plan.
25.2 - 18.3 . 8.4 - 6.5 - 3.6


21.9