Styret i 2022

Formann Thor Manum                          928 40 460 
Nestformann/Miljø Magne H Olsen    483 95 890
Kasserer Espen Bødtker                   
Sekretær Rune Terland                         959 09 905
Havneleder Egil Iversen                         950 82 848
Havnelederass.  Bjørn Vatle                  922 35 779
Driftsleder Oddvar Nipen                      411 60 154
Materialforvalter Helge Nordanger     936 12 483

formann@draugen.net 
nestformann@draugen.net                                                     Miljø
kasserer@draugen.net                                                             Økonomi 
sekr@draugen.net                                Foreningens arkiv og referent 
havneleder@draugen.net     Marina og båtplass på sjøen, havnekart  
                                                                           Bistår havneleder og miljø
driftsleder@draugen.net      Tomt, klubbhus, vedlikehold og dugnad
                                           Redskap og verktøy, samt eiendeler forøvrig