Styret i 2019

Formann Thor Manum                          928 40 460 
Nestformann Marit Espelid                   958 32 618
Kasserer William E Ellefsen                   411 44 011
Sekretær Magnus Vabø                         936 53 695
Havneleder Egil Iversen                         950 82 848
Havnelederass.  Bjørn Vatle                  922 35 779
Driftsleder Oddvar Nipen                      411 60 154
Driftslederass. Erik Lunde                     934 62 548
Materialforvalter Helge Nordanger     936 12 483
Miljø- og beredskapsansvarlig
           Arne H Hauge                               479 10 940

formann@draugen.net 
nestformann@draugen.net                                                 Nattevakter
kasserer@draugen.net                                                             Økonomi 
sekr@draugen.net                                Foreningens arkiv og referent 
havneleder@draugen.net     Marina og båtplass på sjøen, havnekart  
                                                                           Bistår havnesjef og miljø
driftsleder@draugen.net      Tomt, klubbhus, vedlikehold og dugnad
                                                                                          Bistår driftsleder 
                                        Redskap og verktøy, samt eiendeler forøvrig  
                                     
                                     Miljø- og beredskaps oppfølgning i foreningen